kuva2

Yrittäjälle

Yrittäjälle

Pikespo on ratkaisusi, kun haet oman pääoman ehtoista rahoitusta ja osaavaa paikallista kanssasijoittajaa.

Tuomme yrityksen tueksi tiimimme ja verkostomme, jossa on liiketoiminnan osaajia, yrityskauppojen ja yritysrahoituksen osaajia sekä muita yrityksille hyödyllisiä verkostoja toimialueellamme. Sijoitusmallimme soveltuu erityisen hyvin yrityksille, jotka ovat aloittamassa nopean laajentumisen.

Etsimme yrityksiä, joilla on:

 • lahjakas, kokenut ja sitoutunut johto tai uusi yrittäjä
 • terve liiketoimintastrategia
 • tuote tai palvelu, jolla on selkeä kilpailuetu ja mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema
 • liikevaihto sijoitusvaiheessa noin 1-10 M€ ja merkittävää kasvupotentiaalia

Helposti lähestyttävänä yhtiökumppanina tuomme yritykseen apua:

 • taloudellisissa ja strategisissa kysymyksissä sekä taloudellisten- ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä
 • kontaktien luomisessa, markkinainformaation hankkimisessa ja kansainvälistämisessä
 • yritysjärjestelyissä, integraatioprojekteissa ja johdon rekrytoinneissa
 • verkostomme kautta rahoituksen kokonaisjärjestelyissä

Sijoitusmetodimme

Pikespo tulee tyypillisesti mukaan yritykseen merkittävänä vähemmistöomistajana oman pääoman ehtoisella sijoituksella (osakepääoma ja juniorilaina). Vaikka yrittäjän suhteellinen osakeomistus kaventuisikin pääomasijoituksen myötä, on omistusosuuden arvo tulevaisuudessa tyypillisesti merkittävästi suurempi kuin ennen sijoitusta. Yritysjärjestelyt toteutamme seuraavilla malleilla:

1. Omistajanmuutos / sukupolvenvaihdos ja kasvu

 • entinen omistusrakenne ei ole halukas/kyvykäs viemään yhtiötä seuraavalle tasolle ja yhtiö on nähtävissä olevan murroksen edessä, jota lähdetään toteuttamaan hallitusti
 • toteutetaan Management Buy Out/In -kauppana, jossa Pikespo toimii kanssasijoittajana, jolloin uusille yrittäjille tulee selkeä vastuu tulevaisuudesta

2. Vähemmistöomistus yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen

 • rahoitetaan lisäpääomalla yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä ja tuodaan osaajia nykyisen johdon/yrittäjän tueksi
 • rahasto ostaa yrittäjältä vähemmistöosuuden yrityksestä, järjestely toteutetaan suunnatulla osakeannilla ja juniorilainalla

3. Liiketoiminnan irtautuminen isosta yhtiöstä

 • ostetaan isolta yhtiöltä sen ytimeen kuulumaton liiketoiminta-alue, tuodaan osaajat tueksi Carve out -projektiin ja tuetaan toiminnanohjaus- ja seurantajärjestelmien rakentamista
 • toteutetaan Management Buy Out/In -kauppana toimialaa hyvin tuntevan johdon kanssa

4. Toimialajärjestelyt; yhdistä ja rakenna

 • ostetaan kahden tai useamman yhtiön liiketoiminta ja yhdistetään ne, tavoitteena mittakaava- ja synergiaetujen ulosmittaaminen suuremmasta yrityskombinaatiosta
 • toteutetaan MBO/MBI tai nykyisen johdon/yrittäjän kanssa ja rahasto toimii kanssasijoittajana
 • platform-yritys voi olla melko pieni, jos kasvustrategia on selkeä
 • jatkosijoituksiin varataan riittävästi pääomaa
 • onnistumiseen tarvitaan muutosjohtamisen hallitseva johto ja toimivat seuranta/johtamisjärjestelmät

Irtautumiset

Vaikka olemme aina väliaikainen omistaja, toimintamme ei voi pohjautua lyhytnäköisyyteen. Menestymme ainoastaan, jos toimintamme synnyttää kestävää ja pitkäjänteistä arvoa kohdeyhtiöidemme kautta. Sitoudumme yrityksen kasvattamiseen ja saamme voittomme yrityksen menestymisen myötä. Omistusaika on tyypillisesti 3-6 vuotta. Irtautumiset yrityksistä toteutamme tyypillisesti:

 • myymällä yhtiön koko osakekannan yhdessä muiden omistajien kanssa tai osuuden jollekin kolmannelle osapuolelle kuten teolliselle ostajalle tai toiselle pääomasijoittajalle
 • myymällä osuuden takaisin yrityksen johdolle
 • myymällä osuuden yritykselle omien osakkeiden hankinnan kautta

Yritykset, joihin on tehty pääomasijoituksia, ovat kasvaneet keskimääräistä nopeammin kuin muut yritykset. Lisätietoa pääomasijoittamisesta: Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen ohje

Sijoittajat

Sijoittajillamme on kiinnostusta vaikuttaa Pirkanmaan ja lähialueiden kehittämiseen, mutta myös halua syvällisesti ymmärtää sijoituskohteitamme ja tukea verkostojensa kautta niiden kasvua. Sijoittajamme hakevat tyypillisesti paikallista hajautusta sijoitussalkkuunsa ja merkittävästi pörssisalkkusijoitusta parempaa tuotto- ja kasvupotentiaalia. Sijoittajamme ovat pääasiallisesti instituutionaalisia sijoittajia, suuria tai keskisuuria yksityissijoittajia ja sijoittajaporukoita.

Yhteistyökumppanimme sijoitusalueella takaa rahastoillemme hyvän hankevirran ja yhteistyö Hallituspartnerien kanssa varmistaa toimialaosaamisen löytämisen yritysten hallituksiin. Sijoitushorisonttimme on tyypillisesti 4-6 vuotta. Kehitämme kohdeyhtiöitä siten, että niistä tulee kiinnostavia kohteita kotimaisille ja kansainvälisille suuremman kokoluokan yrityksille samalla toimialalla tai buy out -rahastoille.

Pikespo on Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) jäsen. Olemme sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita sekä avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia. Kiinnitämme myös erityistä huomiota hyvään hallintotapaan. Raportoinnissa noudatamme soveltuvin osin kansainvälisiä IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) arvonmääritysohjeita sekä kansainvälisiä EVCA:n (European Private Equity and Venrture Capital Association) ohjeita.

Sijoitusfokus

Yhteistyökumppaneitamme ja hyödyllisiä linkkejä

 

Tampereen_kauppakamari

PIKESPO INVEST OY LTD
Keskustori 5 C, 3.krs
33100 Tampere

Y-tunnus 0588514-3

Marikoo kotisivut