EC‐Engineering on nyt LICO

EC-Engineering haluaa selkeyttää yrityskuvaansa ja erottautua muista alan toimijoista jatkamalla toimintaansa nimellä LICO Oy. LICO‐nimen voi ajatella heijastavan kolmea yrityksen toimintaan liittyvää olennaista asiaa; keveyttä (light), komposiittia (composite) ja komponenttia (component).

EC‐Engineering on vuosikymmenten varrella kokenut varsin haastavaksi sen, että markkinoilla, jopa samalla toimialalla samojen asiakkaiden ja tuotteiden parissa, toimii muita yrityksiä samalla yritysnimellä. Myös EC‐johdannaisella nimellä toimii yrityksiä, jotka tuottavat vastaavia palveluita ja tuotteita samoille kohderyhmille. Yrityksen nimessä oleva ’Engineering’ on myös osaltaan johtanut potentiaalisia asiakkaita harhaan luoden vahvasti kuvaa suunnittelutoimistosta.

Nimenmuutos ei tuo muutoksia yrityksen toimintaan. LICO haluaa jatkossakin palvella asiakkaitaan, niin nykyisiä kuin tuleviakin, asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. Muut yritystiedot kuten Y‐tunnus, verkkolaskuosoite ja yhteystiedot pysyvät ennallaan.