Nimityksiä

Jari Kinnunen on aloittanut 7.9.2020 uuden RFID-teknologiayhtiö FENTEC Groupin toimitusjohtajana. Hän siirtyi tehtävään Stora Enson Intelligent Packaging -liiketoimintayksiköstä.

EC-Engineering Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Arto Pitkämö 1.9.2020 alkaen. Hän on aiemmin toiminut tuotannon johtotehtävissä useissa teollisuusyrityksissä. Viimeksi hän on toiminut Componentan palveluksessa liiketoimintajohtajana ja ollut myös johtoryhmän jäsen.

Jukka Koiranen jatkaa yhtiön palveluksessa Vice President, Sales and Marketing -tehtävässä sekä yhtiön osakkaana. Hänen vastuullaan on nykyisten ja uusien asiakassuhteiden kehittäminen.

Kari Lehto aloittaa Arnon Oy:n kaupallisena johtajana 1. 11.2020. Hän vastaa yhtiön kaupallisesta toiminnasta sekä asiakashallintaprosessista ja sen kehittämisestä. Lehto on johtoryhmän jäsen.