Nimitysuutisia Pikespo Invest Oy Ltd:ssä

Pikespo Invest Oy Ltd:n hallinnoinnista vastaa 7.5.2016 lähtien pääomasijoitusyhtiön oma henkilöstö. Yrityksen toimitusjohtajaksi on nimitetty Antti Rauhala. Hän on toiminut 20 vuotta pirkanmaalaisen liike-elämän palveluksessa muun muassa Bronto Skylift -konsernin talous- ja varatoimitusjohtajana sekä UPM:n RFID-liiketoiminnan operaatio- ja talousjohtajana.

Pikespo Invest Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtajaksi on 4.4.2016 alkaen nimitetty Jorma Wiitakorpi. Hän on toiminut 1980-luvun lopulta lähtien lukuisien yritysten toimitusjohtajana sekä hallitusten puheenjohtajana.

Pikespo Invest Oy Ltd:n hallituksen jäseniksi on valittu lisäksi Juha Kallioinen, Mika Kivimäki, Ari Lamberg, Kari Lepistö, Matti Pajala sekä Timo Toivonen.