Pääomasijoittajat ry:n jäsenesittelyssä Pikespo Invest: ”Teemme työtä kädet savessa, kanssayrittäjinä”

Jo vuodesta 1984 toiminut Pikespo Invest on Suomen vanhin pääomasijoitusyhtiö. Iästään huolimatta se ei lepää laakereillaan, vaan on vuoden alusta kiihdyttänyt vauhtia entisestään ja kasvattanut tiimiään kahdella uudella jäsenellä.

Pikespo Invest on pirkanmaalainen pääomasijoittaja, joka tekee pääosin vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin. Lähes jokainen Pikespo Investin portfolioyhtiö liittyy johonkin tämän päivän megatrendeistä – salkusta löytyy niin kiertotalouteen, kaupungistumiseen kuin uusiutuviin energiamuotoihin keskittyviä yrityksiä.

Ydintiimi muodostuu viiden hengen porukasta, jonka lisäksi toiminnassa on tiiviisti mukana myös nelihenkinen senior advisor -ryhmä. ”Myös hallituksemme on aktiivinen ja on vahvasti mukana tukemassa toimintaa”, kertoo Antti Rauhala, Pikespo Investin toimitusjohtaja.

Monipuolista osaamista

Me emme halua tehdä tiukkoja toimialarajoituksia sijoitusten suhteen, Rauhala kertoo. Yhtiölle on kuitenkin tärkeää, että portfolioyhtiöiden kanssa löytyy yhteinen arvopohja. ”Kohdeyhtiöidemme hallituksissa vastuullisuutta ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintoja pidetään tärkeänä”, Rauhala jatkaa.

Vaikka tiukkoja toimialarajoituksia ei ole, tiimiläisten taustat näkyvät siinä, miltä aloilta kohdeyhtiöitä valitaan. Kokemusta löytyy niin teollisuudesta, palvelusektorilta kuin ICT-alaltakin. Lisäksi tiimi on avoin yhteissijoituksille ja syndikoiduille sijoitusratkaisuille. ”Täydennämme tiimimme osaamista mieluusti myös yhteistyöllä muiden sijoittajien kanssa”, Rauhala lisää.

Yhteistyötä kädet savessa

Pikespo Invest haluaa sijoittaa rajattuun määrään yhtiöitä, sillä se mahdollistaa aktiivisen osallistumisen portfolioyhtiöiden toimintaan. Tiimillä on runsaasti kokemusta yrittäjyydestä, ja se näkyy myös yhteistyössä kohdeyritysten kanssa. Pikespon porukka ei ole operatiivisessa johdossa, vaan työtä tehdään rinta rinnan, kanssayrittäjinä.

Yleensä yksi Pikespon ydintiimiläisistä ja yksi advisoreista lähtee mukaan portfolioyhtiön hallitukseen. He muun muassa kehittävät strategioita ja ottavat vastuulleen suurempia projekteja, kuten yrityskauppoja tai muita merkittäviä rakennejärjestelyjä. ”Olemme niin sanotusti kädet savessa mukana toiminnassa”, Rauhala kertoo.

Pikespon tiimi on erityisen hyvä auttamaan portfolioyhtiöitään 10M liikevaihdon ylittävässä loikassa. Tällainen tehtiin esimerkiksi Operon Groupin kanssa, jonka tarina poikkeaa hieman tavanomaisesta yritystarinasta. Se on kolmesta eri yrityksestä muodostunut järjestely, jossa onnistuttiin menestyksekkäästi yhdistämään koko vesitalousketju yhden toimijan alle. Pikespo Invest oli vetovastuussa kokonaisuuden rakentamisessa. ”Saimme rakennettua täysin uniikin toimijan alalle”, Rauhala lisää.

Kohteena myös kansainväliset markkinat

Pikespo Invest saa paljon hankevirtaa Pirkanmaalta, ja vahvasti kasvava seutu saa muutenkin kehuja Rauhalalta: ”Alueena Tampere on yksi Suomen kasvumoottoreista. Kaupunkia kehitetään investoinneilla koko ajan ja esimerkiksi korkeakouluopiskelijat perustavat täällä startupeja.”

Tiimillä on laajasti kansainvälistä kokemusta, ja vaikka tiimi ja toimisto sijaitsevatkin Tampereella, toiminta-alueena on kuitenkin koko Suomi. Rauhala jatkaa vielä: ”Pääosin toimimme Suomessa, mutta ilman muuta tutkimme myös kiinnostavia kansainvälisiä yrityksiä.

www.paaomasijoittajat.fi