Päättynyt tilikausi oli Triuvarelle hyvää kasvun vaihetta

Triuvare on päässyt tilikaudella 1.3.2019–29.2.2020 asetettuihin tavoitteisiin ja onnistui tilikaudella ylittämään 4 milj. euron liikevaihdon.  Yritys kehitti tuottavuusratkaisujen palvelukokonaisuutta koko tilikauden ajan ja toteutti onnistuneesti useita projekteja muun muassa integraatioiden ja BI-raportointiratkaisujen puolella.

Erityisesti lähituen palvelumallin yleistyminen on näkynyt myös rekrytointien määrässä. Tilikaudella 2019–2020 rekrytoitiin 15 uutta triuvarelaista, joista suurin osa on ollut ICT-tuen henkilöitä. Hyvän kasvun odotetaan jatkuvan myös alkaneella tilikaudella 2020–2021.

Pikespon resurssien vahvistumisen ja sen mukana tulleiden muutosten myötä Antti Rauhala jää Triuvaren hallituksesta pois, ja hänen tilallaan hallituksessa jatkaa Jukka Marttila. Marttila tuo hallitukseen vahvaa talousosaamista ja kokemusta onnistuneista yrityskaupoista sekä uudenlaista asiakasymmärrystä erityisesti tuottavuusratkaisujen kehittämiseen.

www.triuvare.fi