Reetta Keränen vahvistamaan Pikespon uudistunutta hallitusta

Reetta Keränen on valittu Pikespo Invest Oy:n hallituksen jäseneksi maaliskuusta 2021 alkaen. Reetta tuo hallitukseen kasvuyrittäjyyskokemusta sekä hyvät yhteydet hallitusteemaisiin verkostoihin.

Pikespo Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana on aloittanut Pekka Tammela. Hallituksen jäseninä jatkavat Ari Lamberg, Kari Lepistö sekä Matti Pajala.

Reetta on toiminut jo lähes 18 vuotta kasvuyrittäjänä. Hän toimii myös Hallituspartnerit ry.:n hallituksen jäsenenä Tampereella sekä nuorten hallitusosaajien verkoston Future Boardin jäsenenä. Reetta arvostaa erityisesti Pikespon kanssayrittämisen -mallia.

”Pikespon tiimi toimii kohdeyritysten operatiivisen johdon tukena kädet savessa. Pikepolla on mielenkiintoinen yritysportfolio ja kunnianhimoiset tulevaisuuden suunnitelmat. Sijoittamisessa näkyvät tärkeät megatrendit kuten kestävä kehitys ja kiertotalous sekä digitalisaatio ja automaatio. Näen, että vastuullisuuteen, arvoihin ja työn merkityksellisyyteen liittyvät asiat tulevat korostumaan entisestään rahoitus- ja sijoitusmaailmassa. Talouden rinnalle nousee myös muita mittareita”, toteaa Reetta Keränen.

”Uskon, että Pikespon tyyppinen sijoittaja on tarpeellinen vastatrendi keskustelulle kansainvälisistä sijoittajista ja ulkomaisista pääomista. Haluamme toimia tulevaisuudessakin Pirkanmaalta käsin ja tukea suomalaisia yrityksiä kasvussa ja maailman valloittamisessa”, jatkaa Keränen.

Reetalla on vuosien kokemus strategisesta ennakoinnista, asiakaskokemuksen muotoilusta sekä yrityskulttuurin kehittämiseen liittyvistä asioista. Hän tekee väitöskirjaa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän tutkii kasvuyhtiöiden hallitustyötä ja kestävän kasvun johtamista.

”Näen uuden hallitustyöni Pikespossa mielenkiintoisena haasteena ja näköalapaikkana. Uskon, että pystyn tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia ja avauksia. Toivon, että väitöskirjatyöhön liittyen yhteistyöstä on molemminpuolista hyötyä”, summaa Keränen.